پنل های سفارشی آژیر صنعتی :

  • قابلیت دو وضعیته، سه وضعیته، چهار وضعیته کردن آژیر (سفید، قرمر، زرد، احضار پرسنل و…)
  • قابلیت فعال و غیرفعال کردن یک یا چند آژیر از طریق ریموت با برد بالای 1000 متر از یک یا چند محل
  • قابلیت فعال و غیرفعال کردن یک یا چند آژیر از طریق شستی بی سیم برد 2000 متر تا 60000 متر بدون نیاز به سیم کشی از یک یا چند محل
  • قابلیت فعال و غیرفعال کردن یک یا چند آژیر بصورت همزمان
  • قابلیت حفاظت از الکتروموتور آژیر
  • قابلیت فعال و غیرفعال کردن یک یا چند آژیر در زمان های تعریف شده یا روزهای معین
  • قابلیت اتصال به سیستم های اعلام و اطفاء حریق و سایر تجهیزات ایمنی و آتش نشانی
  • و…

امکان سفارش با یکی از قابلیت های بالا و یا چند قابلیت به صورت همزمان در یک پنل

برای تماس کلیک کنید