پلیر نمونه صدای آژیرهای صنعتی سه فاز (380 ولت) و دانلود

 

جهت شنیدن صدای آژیر روی فلش سمت چپ در پلیر کلیک کنید و جهت دانلود نمونه صدای آژیر به پایین صفحه مراجعه کرده و روی دانلود نمونه صدای آژیر کلیک کنید.

پلیر نمونه صدای آژیرهای صنعتی تک فاز (220 ولت) و دانلود

 

جهت شنیدن صدای آژیر روی فلش سمت چپ در پلیر کلیک کنید و جهت دانلود نمونه صدای آژیر به پایین صفحه مراجعه کرده و روی دانلود نمونه صدای آژیر کلیک کنید.