نمونه صدای آژیرهای صنعتی سه فاز (380 ولت) و دانلود

برای شنیدن صدای آژیر روی فلش سمت راست پلیر و برای دانلود روی دانلود نمونه صدای آژیر کلیک کنید

نمونه صدای آژیرهای صنعتی تک فاز (220 ولت) و دانلود

برای شنیدن صدای آژیر روی فلش سمت راست پلیر و برای دانلود روی دانلود نمونه صدای آژیر کلیک کنید